Nagrody i wyróżnienia
Działalnoœć firm członkowskich jest promowana poprzez nadawanie prestiżowych nagród i wyróżnień. Głównš nagrodš jest Wielka Nagroda Prezydenta Œlšskiej Izby Budownictwa - od ubiegłego roku nadawana także w kategorii wyższej – z Laurem, dla osób indywidualnych, wybitnych autorytetów i osobowoœci budownictwa krajowego i œlšskiego.

Firmy członkowskie majš także możliwoœć corocznego wnioskowania dla swoich pracowników o przyznanie orderów, odznak honorowych:
 • resortowych
 • wojewódzkich
 • zwišzkowych
odznaczeń państwowych, a także indywidualnych lub zbiorowych odznaczeń resortowych, zwišzkowych i wojewódzkich (,,Za Zasługi Dla Budownictwa’’, ,,Zasłużony Dla Budownictwa’’, Zasłużony Dla Gospodarki Komunalnej’’, ,,Za Zasługi Dla Województwa Œlšskiego’’).
Wielka Nagroda Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa

Wielka Nagroda Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym raz w roku podmiotom bądź osobom, które osiągnęły najwyższy poziom świadczonych usług lub realizacji produkcji wyrobów dla budownictwa, doprowadziły swym działaniem do wzrostu satysfakcji klientów oraz osiągnęły znaczny sukces rynkowy i szkoleniowy.Celem tej nagrody jest promocja podmiotów bądź osób, które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w branży budowlanej w danym roku.

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę ds. przyznania Wielkiej Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa w składzie:

 • Franciszek Buszka – Przewodniczący Kapituły, Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa,
 • Tadeusz Glücksman – Wiceprzewodniczący Kapituły, Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa,
 • Prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej.
 • mgr inż. Stefan Czarniecki – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • mgr inż. Andrzej Nowak – Przewodniczący Katowickiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
 • mgr inż. arch. Józef Kuklok-Opolski – Prezes Zarządu “AB Projekt” sp. z o.o. członek Prezydium Rady Izby Budownictwa,
 • mgr inż. Mariusz Koprek – Prezes – Klima-Test Sp. z o.o.
 • mgr Igor Śmietański – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu  Wojewódzkiego,
 • Grażyna Kamińska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego


Nagrodę w postaci statuetki projektu Zbigniewa Brachmańskiego wręcza podczas uroczystej Gali Budownictwa -Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.

Laureaci 2008
 

 

Laureaci 2008 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Laureaci "WIELKIEJ NAGRODY PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA

- Z LAUREM"
na XI Gali 29 listopada 2008r.

 • Ś.P. Barbara Blida

Założyciel Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach i jej pierwszy Prezydent. W latach  od 1989 -2007 pełniła funkcje: posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Prezesa firmy Deweloper sp. z o.o.- śląskiego oddziału J.W. Construction sp. z o.o. Barbara Blida całe swoje dorosłe życie poświęciła sprawom budownictwa, podniesieniu jego atrakcyjności  i zmiany wizerunku. Bardzo skutecznie przyczyniała się do rozwoju województwa śląskiego i rozwiązywania jego problemów. Czyniła to poprzez działalność polityczną, zawodową i społeczną. Była osobą powszechnie znaną szanowaną i lubianą. Nagrodę odebrał pan Henryk Blida.

 • Józef Bujarski

Absolwent Politechniki Śląskiej. Zdolny inżynier. Wyróżniający się organizator procesów budowlanych. Wiceprezes Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach. Budowniczy wielu obiektów infrastruktury technicznej na kopalniach Śląska. Pracując w Siemianowickim Fabudzie jako zastępca Naczelnego Inżyniera kierował budową osiedli mieszkaniowych na potrzeby Resortu Górnictwa. Ponad 10 lat był Dyrektorem Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Tychach. Odważny i odpowiedzialny manager. Był założycielem i wieloletnim Prezesem Przedsiębiorstwa Budowlano Inżynieryjnego Telbud Sp. z o.o. w  Katowicach. Za swoją działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w tym Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

 • Stanisław Kowarczyk

Nestor spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Od 1961 roku do maja 2008r kierował pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Wniósł znaczący udział w rozwój i wyróżniającą działalność nie tylko dla spółdzielców zamieszkałych w jej zasobach ale również mieszkańców Siemianowic Śląskich i Województwa Śląskiego. Za swoje zasługi został uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Stanisław Kowarczyk obecnie wspomaga Spółdzielnie swoim doświadczeniem i posiadaną wiedzą jako Prezes Honorowy. Został również wybrany jako Przedstawiciel Województwa Śląskiego na Kongres Spółdzielczości. Jest aktywnym członkiem komisji rewizyjnej Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach.

 • Krystyna Piasecka

Od 1965r. pracuje w spółdzielczości. Od 1990r. jest Prezesem Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej największej oraz najdynamiczniej rozwijającej się Spółdzielni Mieszkaniowej w Polsce południowej. Jest aktywnym członkiem Prezydium Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach. Była inicjatorem powstania Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości „Silesia” oraz Fundacji Instytutu Nieruchomości w Katowicach. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Mieszkaniowym w Warszawie oraz Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia zarządcy nieruchomości - powołanej przy Ministra Infrastruktury. Realizuje współpracę z organizacjami  spółdzielczymi z kraju i Europy: Holandia, Niemcy, Czechy. Jest aktywnym uczestnikiem Stowarzyszenia Pomocy Mieszkańców dla Sierot.

 • Józef Kuklok-Opolski

Współwłaściciel jednego z najbardziej rozwijającego się biura projektowego w regionie, które kilka lat temu z sukcesem rozszerzyło swoją ofertę o wykonawstwo robót budowlanych w systemie generalnego realizatorstwa.  Kompleksowość oraz wysoka jakość usług oferowanych przez firmę zarządzaną przez Józefa Kuklok-Opolskiego, zarówno zapewnia jej ciągłość zleceń, jak i umacnia pozycję Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” sp. z o.o. na rynku.
Ponadto Józef Kuklok-Opolski bardzo aktywnie uczestniczy w życiu regionu śląskiego, jako członek Prezydium Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach i poprzez działalność projektową i wykonawczą swojej firmy. Wszystkie sukcesy, jakie osiągnął w ciągu ponad 20 lat swojej pracy zawodowej to owoc nie tylko niebywałej konsekwencji i trafności wyborów, ale także niespotykanej wrażliwości na ludzi i ich problemy. 

 • Ireneusz Maszczyk

Jest Prezesem Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach od  jej powstania w 1993, do chwili obecnej. Spółka pod kierownictwem pana Ireneusza Maszczyka z powodzeniem zrealizowała odcinek wschodni DTŚ S.A. na terenie Katowic, Chorzowa, Świętochłowic i Rudy Śląskiej. Przyczyniło się to do wydatnej poprawy warunków ruchu samochodowego oraz polepszenia stanu środowiska, a tym samym warunków życia tej części Śląska.
Pan Ireneusz Maszczyk swoimi działaniami, wytrwałym dążeniem do celu oraz poprzez dokonania kierowanej przez niego Spółki dowiódł, że jest liderem o wielkiej sile woli i kompetencji.

 • Jerzy Marek

W okresie 18 lat działalności Firma P.U.T RABA II sp. z o. o. kierowana przez Prezesa Jerzego Marka prowadziła i oddała do użytku ponad 90 obiektów przemysłowych, publicznych i mieszkaniowych. Pozycję zawodową jaką osiągnął Pan Prezes Jerzy Marek zawdzięcza systematycznej pracy, podejmowaniu trafnych decyzji oraz konsekwencji w działaniu i dążeniu do założonego celu. Należy podkreślić jego duży wkład pracy w tworzeniu i działaniu Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach.

 • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. 

Przez ponad pół wieku istnienia Firma  na stałe wpisała się w historię budownictwa śląskiego uczestnicząc w wielu znaczących inwestycjach. Szeroki wachlarz usług realizowanych przez Spółkę to: roboty budowlane,inwestycje w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej,modernizacje,rozbudowy,obiekty hydrotechniczne i inne obiekty inżynieryjne oraz budowa,remonty dróg i nawierzchni. Realizując umowy firma BUDUS S.A. Występuje jako generalny realizator lub generalny wykonawca inwestycji „pod klucz”. Liczne nagrody, certyfikaty i referencje świadczą o wysokiej jakosci usług i ugruntowanej pozycji Spółki nie tylko na śląskim rynku budowlanym.

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” sp. z o. o.

Za budowę Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przy ul. Pocztowej Gmach Centrali Miejskiej Biblioteki powstał w ścisłym centrum miasta. Roboty budowlane poprzedzone były modernizacją gąszczu istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych. Bryła budynku wkomponowana została w istniejący w rynku miasta drzewostan, co wymusiło zachowanie ogromnej dbałości o istniejące drzewa i krzewy w trakcie realizacji prac budowlanych. Elewację budynku stanowi połączenie wielkich powierzchni szklanych ze ścianami z cegły klinkierowej, poprzerywanych wcięciami, gzymsami i ząbkowanymi fryzami. Prace te zostały wykonane z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły.

 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne TELBUD sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „TELBUD”, Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach istnieje na rynku od roku 1988. Początkowo w centrum jej zainteresowania znajdowały się takie działalności jak : projektowa, inwestycyjna, wytwórcza, usługowa i handlowa. W pierwszych latach działalności „Telbud” wykonał z dobrym skutkiem wiele specjalistycznych robót, zyskując na tworzącym się rynku, uznanie inwestorów  i dobrą markę.
TELBUD” posiada na rynku ugruntowaną markę profesjonalnego, skutecznego i cenionego wykonawcy specjalistycznych robót inżynieryjno – budowlanych. Świadczą o tym liczne listy rekomendacyjne od inwestorów ale przede wszystkim coraz częstszy wybór ofert składanych przez naszą firmę.

 • Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Za całokształt osiągnięć w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin w czasie ponad pięćdziesięcioletniego istnienia.

 • A.I.B. Ślączka, Szpura, Dytko  S.J.

Za uszczelki z elastomerów termoplastycznych do okien oraz system taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych „ INTEGRA” do montażu stolarki otworowej.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowoczesna''

Za całokształt osiągnięć w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin w okresie prawie pięćdziesięcioletniego istnienia.

 • Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT”  sp. z o.o.

Biuro Projektowe AB-Projekt sp. z o.o. to prywatna firma architektoniczna, która w ciągu 20 lat swojej pracy wpisała się na stałe na rynku krajowym i zagranicznym. Kompleksowość oraz wysoka jakość wykonanych usług zapewnia jej stabilność ekonomiczną oraz ciągłość zleceń. Podkreślenia wymaga  niezwykła troska o pracowników i nowoczesny warsztat pracy

 • Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Za całokształt osiągnięć w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz różne formy działań społecznych w czasie  51 lat istnienia.

                                                                                                                    _____             

_______________________________

 

Laureaci "WIELKIEJ NAGRODY PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA"
na XI Gali 29 listopada 2008r.

1.W kategorii rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego na terenie Polski i Europy

 • Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk“ im. Stanisława Hadyny
  Za rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej.

2.W kategorii termomodernizacji

 • Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach
  Za program termo modernizacyjny w pięciu krokach. Program samofinansujący się, dotyczący każdego obiektu spełniającego wymogi ustawy o termomodernizacji.

3. W kategorii działań proekologicznych

 • Polska Izba Ekologii w Katowicach
  Za dokonania podmiotów zrzeszonych w PIE w zakresie ochrony środowiska.

4. W kategorii wykonawstwa robót budowlanych

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „SKOBUD” Spółka z o.o., w Żywcu 
  Za modernizację międzynarodowego przejścia granicznego, dostosowanie Terminalu Pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków- Balice do przepisów Unii Europejskiej.

5. W kategorii termomodernizacji

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
  Za termomodernizację pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wraz z  pawilonem handlowo-usługowym osiedla przy ul. Śląskiej oraz osiedli przy ul. Licealnej- Nastolatków i  ul. Szpitalnej w Świętochłowicach oraz odnowienie ich elewacji.

6. Za całokształt działalności

 • Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  Za całokształt działalności w dziedzinie budownictwa i zarządzania zasobami mieszkaniowymi w ciągu 50 lat istnienia i działania na terenie Sosnowca.

7. W kategorii nowe technologie

 • Eltrans Sp. z o.o. w Chorzowie
  Za wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej trzonu wieży szybu I i rezerwowej klatki stalowej szybu II w KWK Krupiński dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

8.  W kategorii wykonawstwa robót budowlano-remontowych

 • IKA Firma Budowlano-Consultingowa Jarosław Wójcik z Bielska-Białej
  Za budowę biurowego „ATRIUM II” w Tychach przy ul. Fabrycznej 45

9. W kategorii termomodernizacji

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALURG“ z Dąbrowy Górniczej
  Za nowoczesne, energooszczędne inwestycje. Wykonana modernizacja kotłowni spowodowała całkowitą redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zespoły budynków: wielorodzinnych o energooszczędnych parametrach użytkowych i domów jednorodzinnych o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.

10. W kategorii Innowacyjność form naukowo-szkoleniowych 10.

 • Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
  Za projekt jako formę kształcenia zawodowego z możliwością realizacji wpływającej na doskonalenie bazy dydaktycznej i otoczenia Szkoły. Za innowacyjność form naukowo-szkoleniowych – wdrażanie technik i systemów informatycznych w pracach projektowych i graficznych oraz użyteczność projektów.

11. W kategorii robót inżynieryjno-drogowych

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usług Różnych WADMAR Sp.J. W. Dzięcioł, H. Musiał w Sosnowcu
  Za budowę parkingu i przebudowę układu komunikacyjnego z korektą zakończenia drogi wojewódzkiej DW 913 i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i energię cieplną Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach oraz przebudowę układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie ulic Dęblińska, rozbudowę Międzynarodowego Ośrodka Sportowego przy Al. Mireckiego

12.  W kategorii renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych

 • LOKATOR Sp. z o.o. w Krakowie
  Za przebudowę, doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i przystosowanie do współczesnych standardów mieszkaniowych zabytkowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej.

13.W kategorii prac projektowych

 • Dębowe Tarasy Sp. z o.o. w Katowicach
  Nagrodę otrzymuje Firma TRI GRANIT za projekt Osiedla Dębowe Tarasy, nawiązujące swoją architekturą do nowoczesnej wielkomiejskiej elegancji.

14. Za całokształt działalności

 • BUDOSERWIS Sp. z o.o. w Chorzowie
  Za dynamiczny rozwój firmy, która bierze udział w przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych znaczących w skali kraju. Za inwestycje dla górnictwa, hutnictwa i ochrony środowiska.

15.  Za całokształt działalności

 • LEON Sp. J. WITAS I MITAS w Będzinie
  Za całokształt działalności związanej z produkcją materiałów i wyrobów dla budownictwa.

 

Laureaci 2007 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Laureaci " WIELKIEJ NAGRODY PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA"
na X Gali Budownictwa 17 listopada 2007r.

1. W kategorii deweloperskiej:

 • J.W. Constructions Holding S.A. Ząbki
  za prowadzenie działalności deweloperskiej na terenie kraju oraz zorganizowanie oddziału firmy na Śląsku i znaczący udział na rynku usług budowlanych

2. W kategorii kompleksowe usługi budowlane

 • Andrzej Stania- Prezydent Rudy Śląskiej
  za całokształt działalności w zakresie polityki mieszkaniowej, polepszenia istniejącej sytuacji mieszkańców Rudy Śląskiej poprzez rozwój budownictwa socjalnego, komunalnego oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego
   

3. W kategorii wykonawstwa robót budowlanych i termomodernizacyjnych

 • Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  za całokształt działalności w dziedzinie budownictwa i rewitalizacji zasobów mieszkaniowych w ciagu 50 lat istnienia i działania.

4. W kategorii wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne

 • Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
  za zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice" ze szczególnym uwzglednieniem odcinka śródmiejskiego w Katowicach

5. W kategorii prac budowlano-montażowych

 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie
  za modernizację Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego.

6. Za całokształt działalności

 • Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

7. W kategorii kompleksowe usługi budowlane

 • Katowicke Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w Katowicach

8. W kategorii renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  za modernizację zabytkowego budynku znajdującego się przy ul. Opolskiej 15 w Katowicach realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach
  za renowację elewacji wraz z remontem dachu zabytkowego Ratusza przy ul. Sądowej 1 w Świętochłowicach-Lipinach

9.W kategorii prac projektowych i wykonawstwa robót budowlano-montażowych

 • Architektoniczne Biuro Projektów AB-Projekt Sp. z o.o. w Tychach
  za projekt architektoniczny oraz generalną realizację inwestycji dla Grupy Wydawniczej Polskapresse, dzięki którym powstała nowoczesna drukarnia w Sosnowcu-Milowicach
 • ML BUD P.B.P.H. s.c. w Gliwicach
  za rekonstrukcję pawilonu handlowego po katastrofie budowlanej jako przykład rewitalizacji centrum Świętochłowic

11. W kategorii robót budowlano-montażowych i ochrony środowiska

 • Rewital Sp. z o.o. w Katowicach
  za osiągnięcia w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych

12. W kategorii ekspertyza naukowo-badawcza

 • Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
  za wykonanie analizy przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej pawilonu wystawienniczego na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich

13. W kategorii innowacyjność form naukowo-szkoleniowych

 • Państwowe Szkoły Budowlane, Zespół Szkół w Bytomiu
  za zastosowanie makiety jako formy kształcenia budowlanego i projektowego uczniów Techników i Szkoły Policealnej

14. W kategorii wykonawstwa robót budowlanych

 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Raba II" Sp. z o.o. w Jaworznie
  za realizację Hali Widowiskowo-Sportowej w Bojszowach oraz Zakładu Produkcyjnego JOY Maszyny Górnicze w Tychach.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe "Concert"- Zbigniew Boczkowski i Jan Góra Sp. Jawna w Tychach

15. W kategorii wykonawstwo robót drogowych

 • "Wadrox" S.A. w Częstochowie
  za utworzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa drogowego dysponującego zasobami ludzkimi, sprzętowo-transportowymi i wytwórniami asfaltobetonu

 

Laureaci 2005 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Laureaci "WIELKIEJ NAGRODY PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA"
na VIII Gali Budownictwa 19 listopada 2005 r.


1. W kategorii prac projektowych:

 • Nowe Centrum Sp. z o.o.
  za projekt wielkopowierzchniowego obiektu handlowo-rozrywkowego „Silesia City Center” na terenie pokopalnianym byłej kopalni Katowice-Kleofas o powierzchni użytkowej 85.000 m2 wraz z 3000 miejsc parkingowych i układem drogowo-komunikacyjnym.

2. W dziedzinie modernizacji i rewitalizacji przestrzeni urbanistycznej:
 

 • Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  za podjęcie się inicjatywy i przykładowe zrealizowanie zagospodarowania przestrzeni urbanistycznej pośród zabudowy mieszkaniowej tworząc tzw. Rynek Bytkowski i w ten sposób realizując postulaty stowarzyszeń społecznych. Zakres robót to elementy małej architektury i zieleni wraz z infrastrukturą techniczną oraz odnowienie elewacji okolicznych budynków.

3. W dziedzinie wykonawstwa robót budowlanych i termomodernizacyjnych:

 • Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  za kompleksową modernizację 4 budynków 24 kondygnacyjnych w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 co spowodowało poprawę estetyki tzw. bramy wschodniej miasta Katowice. Oraz za budowę 5 budynków mieszkalnych w Katowicach przy ul. Cyranek 1 do 9 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wybudowane nowe obiekty charakteryzują się ponadto nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi oraz wysokim wskaźnikiem oszczędności energii.

4. W dziedzinie adaptacji i modernizacji obiektów budowlanych:
 

 • Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice
  za odwagę adaptacji budynku internatu przy ul. Techników 13 w Katowicach na pomieszczenia mieszkalne w ilości 29 mieszkań. Istotą przedsięwzięcia była: adaptacja zdewastowanego internatu na budynek mieszkalny odpowiadający obecnym standardom mieszkalnym.

5. W dziedzinie osiągnięć innowacyjno-wdrożeniowych:

 • Firma "Teks" Kaczmarek, Tatara Sp. Jawna w Mysłowicach
  za - wspólnie z firmą "Kaczmarek-2" Sp. z o.o. - stworzenie systemu produkcji i dystrybucji rur kanalizacyjnych K2-KAN stosowanych w budowie grawitacyjnych systemów kanalizacji zewnętrznej. Te dwuścienne rury w połączeniu z właściwościami polipropylenu dają produkt charakteryzujący się: niską wagą, wysoką odpornością chemiczną, wysoką odpornością na uderzenia, dużą stabilnością przy występowaniu miejscowych obciążeń punktowych.

6. W kategorii produkcji materiałow i wyrobów dla budownictwa:

 • Termopian" Spółka Jawna Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski z Czechowic-Dziedzic
  za opracowanie i stosowanie folii hydroizolacyjnej HYDROBEST do wewnętrznej i zewnętrznej hydroizolacji fundamentów, tarasów i stropów przy wykonywaniu nowych renowacji istniejących izolacji. Materiał jest natryskiwany na izolowaną powierzchnię a jego płynna postać w początkowej fazie pozwala na szczelne wypełnienie wszelkich istniejących pęknięć co jest szczególnie istotne w miejscach trudno dostępnych. HYDROBEST posiada aprobaty techniczne i atesty.

7. W kategorii wykonawstwa robót budowlanych i montażowych:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A. Tchórzewski & M. Pasek Spółka Jawna z Dąbrowy Górniczej
  za wykonanie hali produkcyjno-magazynowej USINOL STAL SERWIS w Bytomiu. Hala składa się z 7 naw wysokich na ok. 14 m o łącznej powierzchni ok. 15.000 m2. Inwestycja polegała na dobudowie nowej hali do istniejącego obiektu. Ponieważ w nowopowstałym obiekcie miała odbywać się produkcja taśm stalowych, znajdujemy tam 12 suwnic o nośności od 12 t do 32 t a także wysoce specjalistyczną posadzkę umożliwiającą składowanie bardzo ciężkich elementów. Nie mniejszym wyzwaniem była budowa zakładu produkcyjnego METCHEM w Wadowicach. Dobudowa do istniejącego obiektu produkcyjnego budynków produkcyjno-magazynowego oraz biurowego wymagała wręcz ekwilibrystycznych robót montażowych zarówno obiektów jak i wyposażenia.

8. W kategorii osiągnięć innowacyjno-wdrożeniowych:

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
  za wdrożenie pierwszego w Polsce systemu zdalnych odczytów wodomierzy przy wykorzystaniu transmisji poprzez łącze GPRS w budynkach wielolokalowych wraz z systemem automatycznego wystawiania faktur. Opracowanie to jako system otwarty możliwy jest do zastosowania odczytów z np. podzielników ciepła czy liczników energii elektrycznej.
Laureaci 2004 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Laureaci "WIELKIEJ NAGRODY PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA"
na VII Gali Budownictwa 16 listopada 2004 r.


1. W dziedzinie nowych technologii sprzyjających ochronie środowiska:

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach
  za sedymentacyjny sposób prowadzenia anaerobowej fazy procesu defosfatacji biologicznej ścieków poprzez wybudowanie i wprowadzenie dodatkowo komory prenitryfikacji osadu recyrkulowanego lub recylkulację osadu poprzez komorę denitryfikacji. Efekt to usuwanie ze ścieków bardzo szkodliwego dla środowiska naturalnego fosforu oraz obniżenie kosztów tego procesu.

2. W dziedzinie konstrukcji budowlanych:

 • Hydrobudowa Śląsk S.A. z Katowic
  za wybudowanie oczyszczalni ścieków "Karkoszka II" w Wodzisławiu Śląskim, która pozwala na zastosowanie najnowszej technologii oczyszczania ścieków w procesie mechaniczno-biologiczno-chemicznym jako klasyczny układ BARDENHO noszący nazwę A2/0. Metoda ta jest najnowocześniejszą metodą stosowaną z wielkim powodzeniem w krajach Europy Zachodniej, USA czy w Kanadzie. Po raz pierwszy zastosowano w Polsce.

3. W dziedzinie nowych technologii termo-modernizacyjnych:

 • Austrotherm Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu i Baumit Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  za kompleksowy system docieplenia ścian zewnętrznych "OPEN Baumit/Austrotherm". Efekt ekonomiczny to oszczędność w trakcie budowy, obniżenie kosztów ogrzewania oraz gwarancja przytulnego klimatu mieszkalnego i szybkie oddanie budynku do użytku. Jednolita struktura ściany docieplanej systemem "OPEN", pod względem oporów dyfuzyjnych zapobiega powstawaniu kondensatu pary wodnej wewnątrz przegrody. Godne uwagi jest podkreślenie, ze firma Austrotherm Sp. z o.o. uzyskała Wielką Nagrodę Prezydenta Izby w ubiegłym roku w kategorii materiałów budowlanych.

4. W dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania i rozwoju:

 • Eltrans Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
  za utworzenie i rozwój firmy z polskim kapitałem i za stworzenie nowych stanowisk pracy firmie, która powstała w styczniu 2001 r. i wyspecjalizowała się w kompleksowych dostawach materiałów z branży elektroenergetycznej i elektrotechnicznej. W 2001 roku stan zatrudnienia wynosił 23 osoby a obrót na koniec 2001 r. wyniósł 17 mln zł. Na koniec 2003 r. obrót wyniósł ponad 46 mln zł a zatrudnienie we wrześniu br. wyniosło 65 osób. Ich dewiza to doradztwo w wyborze materiałów. Za wdrożenie i stosowanie systemu ISO 9001 w 2001 r. W 2003 r. wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością EN ISO 9001 oraz 14 000.
 • Hadex Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
  za kompleksową organizację marketingu łączącą: handel materiałami budowlanymi, transport, fachowe doradztwo, szkolenia wykonawców firmie, która powstała w 1986 r. jako firma jednoosobowa dzisiaj to rozwijająca się sieć sprzedaży już w 10 punktach na terenie woj. śląskiego, a wartość inwestycji w roku 2003 przekroczyła kwotę 2 mln zł. Kapitał firmy jest w 100% polski.

5. W dziedzinie osiągnięć deweloperskich:

 • Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. z siedzibą w Katowicach
  za najbardziej przyjaznego dewelopera dla klientów, co zostało docenione w ogólnopolskim rankingu deweloperów, gdzie zostało wyróżnione pierwszym miejscem.

6. W dziedzinie wykonastwa robót budowlanych i rekultywacji terenów poprzemysłowych:

 • Zakład Robót Inżynieryjnych i Specjalistycznych s.c. z siedzibą w Katowicach
  za wdrożenie technologii prac rozbiórkowych polegających na kompleksowej realizacji rozbiórki obejmującej: projekt techniczny, plan zagospodarowania odpadów, raport oddziaływania na środowisko, prace demontażowe, prace wyburzeniowe, recykling, utylizacja odpadów, rekultywacja terenu. Warte podkreślenia jest zastosowanie osprzętu wyburzeniowego dotychczas nie stosowanego w Polsce.

7. W dziedzinie osiągnięć naukowo-szkoleniowych:

 • Zespołowi Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie
  za wprowadzenie do programu nauczania wiedzy na temat nowych technologii, wykorzystania techniki komputerowej oraz wykorzystywania w praktyce nowatorskich prac dyplomowych dzięki przeprowadzonym także we własnym zakresie modernizacjom budynku i sal wykładowych.
Laureaci 2003 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Laureaci "WIELKIEJ NAGRODY PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA"
na VI Gali Budownictwa 15 listopada 2003 r.1. W dziedzinie produkcji prefabrykatów i konstrukcji budowlanych:

 • Sewera Polska Chemia
  za adaptację hali poprodukcyjnej na Market Budowlany "DOBROMIR" w Oświęcimiu ul. Wyzwolenia 19. Obecnie w obiekcie tym prowadzona jest sprzedaż materiałów budowlanych. Organizacja sprzedaży i wyposażenia obiektu, zostały opracowane w całości przez zespół firmy Sewera pod kierownictwem właściciela firmy p. Ireneusza Wolaka. Przedsięwzięcie to w całości zrealizowano przy wykorzystaniu polskiego kapitału i stanowi przykład umiejętnego przeciwstawienia się ekspansji marketów zachodnich na naszym rynku.

2. W kategorii tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim w sektorze produkcji materiałów budowlanych:

 • KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
  za wybudowanie i uruchomienie nowoczesnego Zakładu produkcyjnego w Będzinie-Łagiszy. Zakład ten produkuje obecnie dziennie 600 ton suchych zapraw budowlanych wykorzystywanych w nowoczesnych systemach ociepleń czy profesjonalnych systemach układania glazury i terakoty. Obok hal produkcyjnych i magazynowych na terenie fabryki znajduje się centrum szkoleniowe. Fabryka zatrudnia obecnie ponad 50 osób co ma istotne znaczenie dla walki z bezrobociem dla mieszkańców Będzina.

3. W zakresie ochrony środowiska i ekologii:

 • Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z Knurowa
  za bezpieczną likwidację okładzin azbestowo-cementowych na budynkach mieszkalnych oraz termomodernizację tych budynków. Osiągnięte cele to:

  - energooszczędność;
  - ochrona środowiska naturalnego poprzez likwidację emisji włókien azbestu zawartych w płytach azbestowo-cementowych zdejmowanych z elewacji budynków;
  - poprzez termomodernizację osiągnięto w budynkach estetykę elewacji i poprawę użytkowania mieszkań dzięki poprawie izolacyjności ścian zewnętrznych.

4. W dziedzinie osiągnięć innowacyjno-wdrożeniowych:

 • AUSTROTHERM Sp. z o.o.
  za zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji Fasadowych Profili Powlekanych Austrotherm FPP. Są to precyzyjnie wycięte profile elewacyjne z bloków styropianowych FS (samogasnących) o gęstości minimum 15 kg/m3. Profile powleczone są fabrycznie elastyczną odporną na działanie czynników atmosferycznych masą Austrotherm DKF 75. Wzornik profili Austrotherm FPP pozwala na odpowiedni i optymalny dobór wszystkich ewentualnych zdobień elewacji.

5. W dziedzinie produkcji materiałów i wyrobów dla budownictwa:

 • Termo-Organika Sp. z o.o.
  za płyty styropianowe sprężyste TERMO-K wykonane na bazie styropianu TERMO-K, przystosowane do izolacji skośnych dachów. Dzięki specjalnej modyfikacji za pomocą podłużnych nacięć, płyty TERMO-K są montowane jako samomocujacy (rozprężny) bezodpadowy element izolacyjny pomiędzy krokwiami poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych. Płyty te pozwalają na bardzo skuteczne i dokładne zaizolowanie termiczne i likwidują powstawanie mostków termicznych.
 • RAUTARUUKKI POLSKA Sp. z o.o.
  za kompleksowe systemy dachowe MAXIŽ obejmujące metalowe pokrycia dachowe, metalowe systemy rynnowe, systemy bezpieczeństwa dachowego, system odgromowy, akcesoria. Zaletą tych systemów dzięki modułowej konstrukcji jest łatwość montażu i szczelność połączeń.
 • URSA POLSKA Sp. z o.o.
  za płyty URSA TEP i URSA TSP z wełny z włókien szklanych, które charakteryzują się dobrymi właściwościami tłumienia dźwięków akustycznych (zwłaszcza uderzeniowych) w układzie podłóg pływających wykonywanych "na sucho" - pod płyty drewnopochodne, deski itp. (URSA TEP) lub "na mokro" - pod wylewkę (URSA TSP). Płyty te wykorzystywane są również ze względu na swoją dobrą izolacyjność cieplną w stropach nad przejazdami, przejściami, nad powierzchniami nieogrzewanymi. Na podkreślenie zasługuje fakt wykorzystania odpadów szklanych w procesie recyklingu jako surowca do produkcji.

6. W dziedzinie osiągnięć naukowo-wdrożeniowych:

 • Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej za nowoczesny zmodernizowany, zgodny z europejskimi standardami system studiów w ramach realizowanego w latach 1998-2001 projektu TEMPUS pt. BESTSYS tj. tzw. system dwustopniowy studiów z dwoma następującymi po sobie cyklami kształcenia na poziomie inżynierskim i magisterskim. Program TEMPUS zrealizowano przy współpracy z sześcioma uniwersytetami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii i Danii przy znaczącym wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wydział uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

 • Zespołowi Szkół nr 5 w Tychach
  za wprowadzenie do programu nauczania wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii, wykorzystania techniki informacyjnej i komputerowej, połączenie egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem wyuczonych praktycznych umiejętności i przygotowanie do poruszania się na rynku pracy lub podjęcia kierunkowych studiów.
Laureaci 2002 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Laureaci "WIELKIEJ NAGRODY PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA"
na V Gali Budownictwa 16 listopada 2002 r.
 


1. W kategorii prac projektowych i deweloperskich:

 • Architektoniczne Biuro Projektów "AB PROJEKT" Sp. z o.o. z Tychów
  za całokształt działalności w dziedzinie projektowania obiektów budowlanych, a w szczególnoŚci za projekty:

  - budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Krakowie, którego inwestorem była firma Skanska Polska;
  - budynku biurowego przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach, którego inwestorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast";

2. W kategorii prac innowacyjno-wdrożeniowych:

 • TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. z Krakowa
  za wyroby:

  - płyty styropianowe TERMO-/\ o niższym współczynniku przenikalności cieplnej;
  - płyty styropianowe TERMO-W o obniżonej chłonności wody;

3. W kategorii wykonastwa robót budowlanych i montażowych:

 • ELEKTROBUD Sp. z o.o. z Katowic
  za całokształt wykonawstwa robót w branży elektrycznej i sanitarnej w obiektach:
   
  - Biblioteka Śląska w Katowicach;
  - Bank PKO BP;
  - Millenium Plaza i Hotel Campanile;
  - Plaza Center w Rudzie Śląskiej;
  - Auchan w Mikołowie i Sosnowcu;
  - Tesco w Rudzie Śląskiej i inne;

4. W kategorii produkcja materiałów i wyrobów dla budownictwa

 • TRELLEBORG INDUSTRIWE POLSKA Sp. z o.o. z Łodzi za:

  - membrany hydroizolacyjne EPDM i ELASTOFOL;
   
 • AXA MAG Sp. z o.o. z Siewierza
  za kolekcję "Harmonijna Linia", którą tworzą okucia do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych:

  - klamko-klamka;
  - klamko-gałka;
  - rozeta;

5. Nagroda specjalna:

 • Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu za:

  - całokształt działań dydaktyczno-naukowych;
Laureaci 2001 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Laureaci "WIELKIEJ NAGRODY PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA"
na IV Gali Budownictwa 17 listopada 2001 r.1. W kategorii projektowania i usług developerskich:

 • Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach
  za zastępstwo inwestycyjne przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej GOP Gliwice-Katowice;
   
 • MOSTOSTAL Zabrze Holding S.A.
  za realizację inteligentnego budynku UNI CENTRUM W Katowicach;

2. W kategorii produkcji materiałów i wyrobów dla budownictwa:

 • INSTAL Katowice S.A.
  za nowoczesny kocioł odzysknicowy dla Elektrociepłowni Lublin-Wrotków;

3. W kategorii wykonawstwa robót budowlanych i montażowych:

 • AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
  za nowoczesną i energooszczędną Halę Sportową przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu;
   
 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne "BUMEX" z siedzibą w Mysłowicach
  za kompleksowe wykonawstwo remontów i adaptacji obiektów użyteczności publicznej;
   
 • INSTAL Kraków S.A.
  za budowę ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego - Centrum Rehabilitacji Ruchowej w Stróżach;
   
 • Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding S.A. za wysoką jakość i standard budynków mieszkalnych Osiedla Kilińskiego w Sosnowcu;

4. W kategorii finansowania budownictwa:

 • Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  za budynki wielorodzinne osiedla Węzłowiec oraz obiekt sportowo-rekreacyjny "RENOMA";
Deklaracja konkursowa pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Pobierz deklarację konkursową:

Deklaracja1.doc

Deklaracja2.doc

Wyróżnienia Państwowe i Resortowe

Regulaminem wyróżnień państwowych jest Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Odznaczenia 2003 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Lista osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi
na VI Gali Budownictwa 15 listopada 2003 r.


 

Prezes Wieczorek Mariusz - Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż ZasługiPo wielu latach pobytu za granicą reprezentując interesy polskich firm w 1993 r. rozpoczął pracę jako dyrektor handlowy "Rautaruukki Polska" Sp. z o.o. a od 1997 r. pełni obowiązki dyrektora generalnego na Polską i prokurenta wyłącznego szwedzkiego koncernu Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o. Okres ten to ciągłe inicjowanie nowoczesnych warunków pracy i wprowadzanie nowych technologii jak bezpłatne obiady, dostęp do urządzeń rekreacyjnych, wdrożenie systemu ISO, wprowadzenie supernowoczesnych systemów będących wytworem techniki polimerowej, tworzenie nowych stanowisk pracy. Jego dewiza to zachęcanie zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce.

 

Osior Józef - Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż ZasługiWłaściciel firmy Zakład Usług Remontowo-Budowlanych OSIOR od 1985 r., zatrudnia około 40 pracowników. Specjalizuje się w remontach kapitalnych budynków zabytkowych wysoko ocenianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wspiera organizacje charytatywne jak np. fundację "Zdążyć z pomocą" oraz chór SERAF z Chorzowa.

 

Prezes Saratowicz Mariusz - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiPrezes Zarządu ELTRANS Sp. z o.o. Swoją karierę zawodową rozpoczął od starszego inspektora ds. eksploatacji sprzętu samojezdnego. Pokonywał poszczególne szczeble kariery zawodowej. Jego niespokojny duch pozwolił mu na inicjowanie zmian organizacyjnych tak, że jego otoczenie zawodowe w sposób efektywny dostosowało się do zmian i znalazło swoje miejsce w rzeczywistości gospodarczej. Zaowocowało to powstaniem nowych podmiotów gospodarczych jak właśnie "Eltrans" Sp. z o.o. oraz powołaniem Unii Hurtowni Elektrycznych EL-Plus. Działacz społeczny ale też inicjator zamierzeń charytatywnych. Wspiera np. Dom Dziecka w Chorzowie, PCK Katowice i wiele innych instytucji pomocy społecznej.

 

Prezes Naborczyk Ryszard - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiObecnie V-ce Prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o.o. Jest autorem nowatorskich rozwiązań w organizacji pracy. Za cel postawił sobie ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Jego ambicją jest ciągle niesienie pomocy zarówno w aspekcie zawodowym jak również w działalności charytatywnej. Wspiera Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas. Był współorganizatorem "Konkursu Wiedzy Budowlanej" w 2002 r. zorganizowanego w Zespole Szkól nr 5 w Tychach.

 

Prezes Mirosław Milewski - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiWłaściciel firmy "Milewski" od 1996 r. Firma ta oparta jest na tradycjach rodzinnych sięgających 1905 r. Jego dewizą jest emocjonalne podchodzenie do wykonywanej pracy nie zaś z chęci zysku za wszelką cenę. Prowadzona przez Mirosława Milewskiego firma to nowoczesny zakład produkujący drewnianą stolarkę okienną na rynek krajowy jak i na eksport do Niemiec, Rosji, Holandii, Szwecji. Ciągłe unowocześnianie wyrobów to Jego pasja i sukces na rynku. Zdobył wiele wyróżnień w tym np. Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa w 2000 r. Wspiera akcje charytatywne na terenach wiejskich poprzez przekazywanie znacznych kwot na rzecz szkół wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Prezes Krawczyk Piotr - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiWspółzałożyciel a obecnie prezes Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego "Extem" Sp. z o.o. Ponadto twórca dwóch innych firm. Aktywny w strukturach samorządów gospodarczych. Aktywny w działalności społecznej oraz charytatywnej za co otrzymał wiele wyróżnień. Jego aktywność generuje powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój bliskich mu Łazisk Górnych.

 

Dyrektor Malok Urszula - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiInicjatorka utworzenia spółki pracowniczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Metalplast" Sp. z o.o. Obecnie jest jej dyrektorem. Współtwórca wzorów użytkowych wentylatorów promieniowych do tłoczenia czynników agresywnych chemicznie produkowanych przez "Metalplast". Zainicjowała utworzenie sieci handlowej na terenie kraju. Wspiera pokrzywdzonych przez los współpracując m.in. np. z Fundacją "Serce Dziecku".

 

Skwarek Marian - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiKierownik Osiedla "Janów" Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dobry gospodarz dbający o mieszkańców, osiedle i jego otoczenie. Swoimi doradami pomaga osobom słabiej usytuowanym finansowo. Organizuje odpracowywanie zaległych czynszów. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomaga osobom biednym, dla których też organizuje pomoc ze środków KSM. Dobry duch osiedla.

 

Twórz Ryszard - Brązowy Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż ZasługiInspektor nadzoru w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nadzoruje w sposób efektywny prace budowlano modernizacyjne realizowane przez w/w spółdzielnię. Wspierał nieodpłatnie swoja wiedzą fachową szereg prac remontowych w Filharmonii śląskiej w Katowicach. Działa społecznie w klubach osiedlowych. Lubiany przez współpracowników i uznawany przez przełożonych.

 

 

Odznaczenia 2004 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Lista osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi
na VII Gali Budownictwa 16 listopada 2004 r.


 

Stanisław Kowarczyk - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski50 lat pracy zawodowej, nestor spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Od 1961 r. do dzisiaj Prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Współtwórca Krajowego Związku Gospodarczego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Krakowie. W latach 1998-2002 Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Jego działania to:

 • ciągła modernizacja zasobów mieszkaniowych spółdzielni,
 • organizacja życia kulturalnego w Siemianowicach Śląskich,
 • walka z patologiami społecznymi wśród młodzieży,
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą poprzez organizację zbiórek zabawek, bezpłatnych wyjazdów.

Z jego inicjatywy spółdzielnia ciągle buduje nowe mieszkania, które sprzedawane są na pniu. Przy bardzo trudnej sytuacji mieszkańców Siemianowic w związku z bardzo wysokim bezrobociem, wdrożył program pomocy tym co nie mają na czynsz, co wyeliminowało ilość eksmisji do minimum.
 

Edward Tyrna - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski - Krzyż OficerskiBlisko 50 lat poświęcił pracy w budownictwie rozpoczynając od stanowiska stażysty poprzez dyrektora budowy i stanowisko prezesa firmy Awbud Sp. z o.o. Jego ręka czuwała nad wykonawstwem Kompleksu Wielkiego Pieca nr 3 w Hucie Katowice czy Walcowni w Hucie Zawiercie. Wprowadził niekonwencjonalne technologie robót budowlanych przy wykonawstwie Sali Zgromadzenia Ojców Paulinów na Jasnej Górze. W roku 1999 i w 2001 kierowana przez niego firma Awbud otrzymała Wielką Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa za wykonanie budynku biurowego dla Zakładu Energetycznego oraz za budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu. Na wiele sposobów prowadził działalność charytatywną na rzecz młodzieży, szpitali, parafii rzymsko-katolickch, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, służby zdrowia.
 

Andrzej Nowak - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski - Krzyż KawalerskiWspółorganizator Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, współtwórca a obecnie Przewodniczący Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Powołał Ośrodek Szkolenia Kadry Budownictwa Województwa Śląskiego. Opiekuje się emerytami poprzez organizowanie spotkań integracyjnych. Uruchomił Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej. Jako dyrektor Biura Projektów "Budrol Projekt" w latach 90-tych przeprowadził jego restrukturyzację, co zaowocowało opracowaniem projektów obiektów: budynku Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia oraz budynku biurowego Elektrobudowy Katowice.
 

Norbert Kuzia - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski - Krzyż KawalerskiZasłużony dla budownictwa w branży hutniczej. W latach 80-tych modernizował Hutę Pokój. Wybudował nowe Wydziały. Za działalność wynalazczą otrzymał 8 świadectw Urzędu Patentowego. Na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej zainicjował budowę przyzakładowych osiedli mieszkaniowych. W 1990 r. założył spółkę Kumibex z udziałem kapitału niemieckiego i jako pierwszy wprowadził na rynek budowlany technologię hydrodynamicznego natrysku pianki poliuretanowej na dachach budynków i hal produkcyjnych. Wspiera charytatywnie okoliczne szkoły i przedszkola oraz Zakład Opieki Społecznej Dzieci Niepełnosprawnych.
 

Bogdan Litwin - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski - Krzyż KawalerskiSwoją działalność zawodową rozpoczął w Knurowie w 1966 r. w Koksoremie w branży budowlanej. Od 1983 r. rozpoczął pracę w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której od 1987 r. jest Prezesem. W czasie jego prezesury wybudowano osiedle w Leszczynach o ok. 20.000 m2 powierzchni mieszkalnej oraz w Knurowie 20 wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Od momentu objęcia stanowiska Prezesa ciągle modernizuje zasoby mieszkaniowe poprzez termomodernizację, likwidację niskiej emisji, opomiarowywanie i rozliczanie mediów. Obecnie skutecznie walczy z azbestem zdejmując płyty acekolowe.
 

prof. dr hab. inż. HENRYK KRAUSE - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski - Krzyż KawalerskiWielce zasłużony dla Budownictwa. Opracował wiele zagadnień związanych z budownictwem energooszczędnym audytem energetycznym budynków oraz rozwoju zrównoważonym w budownictwie. Oddany Śląskowi, serdeczny przyjaciel osób związanych z Izbą Budownictwa. Smutne jest iż nie ma go już wśród nas.
 

Jan Żurek - Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż ZasługiNa początku lat 80-tych nadzorował i realizował prace remontowe gmachu Teatru Śląskiego, Filharmonii Śląskiej i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Przy wykonawstwie Śląskiego Centrum Kultury zainicjował zastosowanie wykładzin wygłuszających. Wielce zasłużony dla ziemi cieszyńskiej. Współtwórca euroregionu "Olza", organizator corocznego międzynarodowego biegu ulicznego "O błękitną wstęgę Olzy". Założyciel i współorganizator stowarzyszenia "Samorząd Gospodarczy Ziemi Cieszyńskiej". Obecnie Prezes Zarządu Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A.
 

Andrzej Herko - Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż ZasługiW Państwowej Inspekcji Pracy pracuje od 1981 r. zajmując się budownictwem. Nie tylko kontroluje, ale organizuje wiele spotkań, na których dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Współpracuje z Klubem Rzeczoznawców przy Naczelnej Organizacji Technicznej, który powstał z jego inicjatywy oraz z naszą Izbą Budownictwa, które to instytucje są platformą wymiany informacji i doświadczeń a jednocześnie sposobem na propagowanie wniosków jak pracować bezpiecznie.
 

Jan Pieter Brinkman - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiObywatel holenderski. Od 1995 roku poświęcił się pracy na rzecz polskiego przemysłu. Obecnie kieruje zakładem Axa Mag Sp. z o.o. w Siewierzu, która zatrudnia głównie polskich pracowników, wykonuje akcesoria budowlane a 70% swojej produkcji opartej na najnowszej technologii sprzedaje na rynek holenderski. Świadczy szeroką pomoc charytatywną m.in. na rzecz: Fundacji Euro Med, Domu Samotnej Matki, Zdążyć z Pomocą.
 

Bogusław Hanzlik - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiPrzykład managera i człowieka z wizją. Od podstaw utworzył Centrum Zaopatrzenia Budowlanego "Hadex" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz oddziały w wielu miastach Polski Południowej. Jest wiarygodnym partnerem wielu wielkich i małych producentów materiałów budowlanych. Stworzył w firmie rodzinną i przyjemną atmosferę. W środowisku znany jako sponsor na rzecz sportu, parafii rzymsko-katolickiej, potrzebującym dzieciom.
 

Marian Boszko - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiOd 1974 r. związany z budownictwem. W 1990 r. jest współzałożycielem Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego "Boszko-Kozubski". Dzisiaj firma zatrudnia w sezonie do 130 pracowników. Wspólnie ze swoim wspólnikiem zaprojektowali i wdrożyli tzw. "konstrukcję odciążeniową" pozwalającą na efektywny remont studzienek kanalizacyjnych w ciągach drogowych. Firma "Boszko-Kozubski" jako jedna z pierwszych przedsiębiorstw budowlanych otrzymała Certyfikat RW TÜW ISO 9002. W ramach działalności charytatywnej wspiera szkoły, służbę zdrowia, Dom Pomocy Społecznej.
 

Andrzej Kozubski - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiW budownictwie od 1973 r. W 1990 r. jest współzałożycielem Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego "Boszko-Kozubski". Razem ze wspólnikiem opracowali i realizują technologię wykorzystania materiału po sfrezowaniu jezdni na budowę dróg i chodników niższej kategorii. Za wzorowy rozwój firmy i duży autorytet otrzymali wraz ze swoim wspólnikiem Honorowe Odznaki "Za zasługi dla budownictwa". Wspiera finansowo i rzeczowo szkoły, szpitale na terenie Dąbrowy Górniczej.
 

Ryszard Depczyński - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiW budownictwie od 1981 r. Od 1989 r. pracuje w Przedsiębiorstwie Budowlano-Inżynieryjnym Telbud Sp. z o.o. Jego działania innowacyjne były też przyczynkiem do faktu iż dzisiaj Telbud zatrudnia ok. 200 osób. Współtwórca centrownika i całego typoszeregu centrowników do rur stalowych od średnicy 500 do 2200 mm. Nadzorował prace budowlane na takich obiektach jak: Stacja Uzdatniania Wody Dziećkowice, rozbudowa Browaru Tychy, przebudowa dróg w Katowicach, Mysłowicach i wiele innych.
 

Bohdan Filipow (PBOiUT Śląsk Sp. z o.o.) - Brązowy Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż ZasługiW budownictwie od 20 lat, autor niekonwencjonalnych i nowatorskich rozwiązań technicznych. Wśród wielu budów należy mu się uznanie za remont i rozbudowę Opery Śląskiej, w której jesteśmy. Warto też docenić jego wkład w modernizację i remont byłej łaźni miejskiej w Katowicach na siedzibę PZU Życie.
 

Sławomir Jureczko (PBOiUT Śląsk Sp. z o.o.) - Brązowy Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż ZasługiMłody, ale wzorowy kierownik budowy. Z jego inicjatywy opracowano technologię ścian betonowych, na których nie ma konieczności kładzenia tynku, co widać na budynku Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego.
 

Edward Krawczyk (PBOiUT Śląsk Sp. z o.o.) - Brązowy Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż ZasługiPracuje w branży budowlanej od 37 lat, świetny organizator na placu budowy co szczególnie było widoczne przy realizacji Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego.
Józef Bujarski - Honorowa odznaka "Za zasługi dla budownictwa"

Prezes firmy "Telbud" w budownictwie od 45 lat zaczął w 1959 roku jako majster, nie ma kopalni na której by czegoś nie wybudował a pas startowy na lotnisku w Pyrzowicach to też robota pana Prezesa. Wiele dróg i instalacji wod-kan w Katowicach, Siemianowicach Śl., Gliwicach i Bielsku tez powstało pod jego nadzorem. A jeszcze i przy autostradzie A4 wykonywał roboty inżynieryjne. Książkę by napisać a jeszcze by nie było o wszystkim co wybudował.

 

Odznaczenia 2005 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Lista osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi
na VIII Gali Budownictwa 19 listopada 2005 r.


 

Barbara Blida - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski - Krzyż KawalerskiAbsolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, poseł na Sejm w latach 1989-2005 (16). W latach 1993-1997 była Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w gabinetach premierów: W. Pawlaka, J. Oleksego oraz Wł. Cimoszewicza. Wprowadziła systemy: dodatków mieszkaniowych oraz budownictwa na wynajem. W 1997 roku twórczyni programu budowy 1000 mieszkań w czasie wielkiej powodzi. Inicjatorka powołania Izby Budownictwa z Siedzibą w Katowicach , której jest Prezydentem. Wiele inicjatyw fundacyjnych m.in. dla Opery Śl. w Bytomiu, Kardiochirurgii w Katowicach, szkół budowlanych oraz wyjazdów siemianowickich dzieci na kolonie i zielone szkoły.
 
Kazimierz Łozowski - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski - Krzyż KawalerskiW 1992 r. wspólnie z dr Jerzym Atamanem wdrożył zabiegi operacyjne metodą laparoskopową zabezpieczając uprzednio dla szpitala niezbędne wyposażenie i przeszkolenie do obsługi w/w sprzętu. W porozumieniu z panią prof. W. Romaniuk w latach 2001-2003 przekształcił dotychczasowy oddział okulistyczny szpitala kolejowego o charakterze diagnostycznym w pełnoprofilowy operacyjny organizm o standarcie klinicznym. W RPWiK w 2003 r. współuczestniczył w komputeryzacji w branży: obsługi klienta, spraw ekonomicznych a w trakcie jest wdrażany monitoring sieci wod-kan. Wspólnie z zakonem franciszkanów z Katowic-Ligoty w latach 90-tych organizował koncerty song-owe dla młodzieży jako element integracyjny młodzieży i odciągający ją od np. narkotyków.
 
Stanisław Borówka - Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż ZasługiBędąc pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa w latach 1977-1992 prowadził badania nad przetwórstwem węgla na paliwa ciekłe oraz uczestniczył w procesie tworzenia i budowy instalacji do w/w procesu. Za udział w projektowaniu tych badań, opracowaniu technologii, modernizacji otrzymał zbiorową nagrodę ówczesnego Ministra Górnictwa i Energetyki. Od 2001 roku pełni funkcję Dyrektora Naczelnego KZGM. Od natychmiast zainicjował remonty kapitalne i modernizacyjne w obiektach zabytkowych między innymi przy ul. Św. Jana, za który to obiekt otrzymał wyróżnienie "Modernizacja Roku 2001" w kategorii "Elewacje". Za modernizację budynków przy ulicach: Warszawskiej i Św. Jana 10, 14 otrzymał wyróżnienie na Zamku Królewskim w Warszawie tytuł "Modernizacja Roku 2003" w kategorii: obiekty mieszkalne.
 
Bronisława Steuer - Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż ZasługiW PBOiUT "Śląsk" Sp. z o.o., od czasu rozpoczęcia działalności Przedsiębiorstwa, to jest od 17 lat, jest Główną Księgową. Na początku lat 90-tych z jej inicjatywy wdrożono w Przedsiębiorstwie programy komputerowe w działach: księgowo-finansowym i kadrowo-płacowym, co umożliwiło lepszą organizację pracy i bieżącą kontrolę finansów Firmy. Jednocześnie, stosując się do wymagań głównego udziałowca - firmy niemieckiej, wdrożyła nowy zakładowy plan kont księgowych.

Dla potrzeb skutecznego zarządzania wprowadziła:
 • komputerowy program gospodarki materiałowej,
 • informatyczny rejestr faktur przychodzących.
Krystyna Kończak - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiRocznie pod jej nadzorem wymieniane jest około 50 km sieci wodociągowej i 9 km sieci kanalizacyjnej, których koszt wynosi około 35 mln zł. Była współorganizatorem w 1995 r. XXIX a w 1999 wiceprzewodniczącym jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Postęp w dziedzinie oczyszczania ścieków" organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach. W 2000 r. wprowadziła w RPWiK bezwykopową renowację kanalizacji poprzez umieszczenie chemicznie utwardzonego rękawa w istniejącym kanale na bazie materiału impregnowanego żywicą poliestrową lub epoksydową. Nadzoruje regulację rzeki Rawy w Katowicach (II etap). Koszt tej inwestycji to kwota ok. 155 mln zł.
 
Włodzimierz Pala - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiWniósł znaczący udział we wdrożeniu projektów wynalazczych, które w skali roku pozwalają na oszczędności ok. 1800 tys. zł na procesach technologicznych oczyszczalni ścieków. W 2003 r. w ściekach pojawiła się zawiesina ropopochodna, która mogła zniszczyć część biologiczną oczyszczalni ścieków w Siemianowicach Śl. Zainicjowane przez Włodzimierza Palę działania uchroniło wstrzymanie pracy oczyszczalni na długi okres czasu oraz zapobiegło zanieczyszczeniu Brynicy i Wisły. Dla natychmiastowego zapobiegania tego typu zdarzeniom stworzył system organizacyjny i wdrożył go w RPWiK. System ten oparty jest na najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie z wykorzystaniem tzw. "tkanin chłonących" elementy ropopochodne.
 
Władysław Kręzel - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiOd 1990 r. do nadal pracuje w PBI "Telbud" w Katowicach. Jako kierownik budowy i kierownik robót bezpośrednio realizował obiekty w: Koksowni Zdzieszowice (1976 r.), Cementowni Strzelce Opolskie (1974 r.), Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach (1980 r.), Zbiornik Wody Dziećkowice. Szczególnie wykazał się umiejętnościami organizacyjnymi i wiedzą techniczną przy realizacji rurociągu kamionkowego O 600 w Koksowni Zdzieszowice w roku 1976. Nadzorował także rozbudowę w 2001 r. Portu Lotniczego w Pyrzowicach za co znalazł szczególne uznanie ze strony inwestora.
 
Jacek Burakowski - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiOd 1991 r. pracuje w Telbud Sp. z o.o. Katowice najpierw jako mistrz warsztatu, kierownik d/s zaopatrzenia i sprzętu a obecnie jako dyrektor d/s środków produkcji. W latach 1988-89 współtwórca urządzenia mechanicznego DYZAK do mechanicznego zagęszczania gruntu stosowanego do dzisiaj. Zaadoptował samochody dostawczych Żuk do pełnienia roli pogotowia technicznego z pełnym wyposażeniem wraz z zabezpieczonymi butlami z acytylenem i tlenem. W roku 1999 powołał firmę handlową BUDPOL świadczącą usługi na rzecz PBI Telbud i innych śląskich firm inżynieryjnych. W ramach działalności społeczno-charytatywnej z funduszy firm: Telbud i Budpol zabezpieczył pomoc finansową począwszy od 2001 r. na rzecz szpitala urologicznego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej.
 
Sylwester Będkowski - Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż ZasługiW 1988 r. uruchomił własną działalność powołując firmę "Termopian" działającą do dzisiaj. W momencie uruchomienia działalności zatrudnienie wynosiło 3 osoby, obecnie to grupa około dwudziestu osób. Są to fachowcy wykształceni w natryskiwaniu izolacji budowlanych. W 2000 r. rozpoczął prace badawcze związane z opracowaniem nowego materiału izolacyjnego o nazwie handlowej "Hydrobest". W 2004 r. rozpoczęto w firmie produkcję ww. materiału, który w tym samym roku uzyskał aprobatę techniczną COBR Izolacja Katowice. Od kilkunastu lat wspiera charytatywnie wiele instytucji, a wśród nich: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, Parafię Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach - Dziedzicach, Fundację "Pomóż i Ty" w Gdyni, Fundację "Zdążyć z pomocą" w Warszawie.
 
Piotr Madejski - Brązowy Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż ZasługiPo studiach rozpoczął pracę w PBOiUT "ŚLĄSK" Sp. z o.o. z rozmachem wspinając się po kolejnych szczeblach swojej kariery pracując w dozorze technicznym.

Brał udział w realizacji takich obiektów jak m.in.:
 • Zespół Szkół Artystycznych w Katowicach,
 • Stacja Obsługi Samochodów "TOYOTA" w Katowicach.
Jego profesjonalizm i nowatorskie podejście do problemów współczesnego rynku budowlanego w Polsce pozwoliły firmie PBOiUT "ŚLASK" wygrać realizację takich inwestycji jak np.:
 • adaptacja i modernizacja Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
 • zaplecze techniczne Teatru Rozrywki w Chorzowie.
Mirosław Stopa - Brązowy Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż ZasługiW ramach Towarzystwa Edukacji Bankowej (filia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu) był wykładowcą w zakresie finansów przedsiębiorstw i planowania działalności gospodarczej. W latach 2002-2003 Prezes Zarządu Polus Montana Sp. z o.o., w której działając miał decydujący wpływ na przygotowanie inwestycyjne pierwszej w Europie instalacji utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą plazmową. Od 1998 r. do nadal pracuje w Centrum Projektów Regionalnych Sp. z o.o. oraz Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. Poprzez swoje działania finansowe i marketingowe został współtwórcą sukcesów w/w firmy.
 

 

Odznaczenia 2006 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

 Lista osób uhonorowanych odznaczeniami wojewódzkimi
na IX Gali Budownictwa 25 listopada 2006 r.

 

Marek Dygoń - Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Pan Marek Dygoń, od początku swojej kariery zawodowej pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze. Prace zawodową rozpoczął w Hucie Szkła Okiennego „Szczakowa” S.A., gdzie wyróżnił się ponadprzeciętnymi umiejętnościami w nadzorowaniu i koordynacji wdrażania systemu zarządzania ISO z serii 9000 i przeprowadzenia prywatyzacji. W 2002 roku wszedł na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych Rejonowego Przedsiębiorstwa dociągów i Kanalizacji w Tychach, dając się od początku poznać jako inicjator wielu nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-technicznych i informatycznych. Od momentu przekształcenia się przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, czyli od 1 grudnia 2004 roku objął dodatkowo funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Michał Kuzia - Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Pan Michał Kuzia wspiera szkolenia realizowane w oparciu o dofinansowanie z funduszy europejskich. Jako Vice Prezes bierze aktywny udział w działalności Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach. W 2000 roku otrzymał od Izby dyplom za innowacyjna metodę wykonania dachu z poliuretanu. Jest laureatem Nagrody Kruszec Biznesu przyznanej przez Izbę Przemysłowo Handlową w Tarnowskich Górach. Prowadzi działalność charytatywną sponsorując wyjazdy  wakacyjne dzieci z ubogich rodzin. Pan Michał Kuzia swoją  twórczą pracą, zaangażowaniem w sprawy firmy oraz wrażliwością społeczną zasługuje na wyróżnienie.

Edmunt Zapalski - Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Edmund Zapalski rozpoczął swoją działalność gospodarczą w 1977r. Specjalizuje się w remontach i renowacjach obiektów zabytkowych. Rozwiązania organizacyjne wprowadzone przez Pana Edmunda Zapalskiego umożliwiają skuteczne zarządzanie pozwalając sprostać wymogom współczesnego rynku europejskiego. Dzięki profesjonalizmowi wykonawców potrafił stworzyć pozytywny wizerunek śląskiej firmy za granicą, która z powodzeniem realizuje zlecenia w Niemczech.

Marek Ślipek - Srebrna Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Pan  Marek Ślipek zatrudniony w sektorze budownictwie od 1973r. na stanowiskach kierowniczych. Dzięki  twórczemu podejściu do pracy Pan Marek Ślipek zainicjował wdrożenie nowych technologii w procesy budowlane przy zastosowaniu nowych urządzeń do montażu instalacji z żeliwa steroidalnego oraz wprowadzenie nowych elementów umożliwiających łatwiejszą obsługę urządzeń redukcyjnych wodociągowych. Pan Marek Ślipek jest autorem rozwiązania polegającego na zmianie technologii odprowadzania wód przemysłowych wraz ze zmianą jej trasy przebiegu z obiektu regeneracji.

Ryszard Złotorowicz - Srebrna Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Pan Ryszard Złotorowicz posiada wykształcenie średnie techniczne  oraz uprawnienia specjalistyczne konstrukcyjno-inżynieryjne w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych, a także uprawnienia specjalistyczne w zakresie sieci kanalizacyjnych. Jego zmiany i usprawnienia pozwalają zrealizować projekty w sposób optymalny, chroniąc zleceniodawcę przed kosztownymi poprawkami. Jako kierownik budów wyszkolił wielu pracowników niższego szczebla będąc dla nich wzorem pracowitości i sumienności. Jest darczyńcą dla Parafii Drochlin na wykonanie nowego dachu. Pan Ryszard Złotorowicz od lat jest honorowym dawcą krwi.

______________________________________________________________________

_______________________________________________

 

 Lista osób uhonorowanych odznaczeniami resortowymi
podczas Dnia Budowlańca w dniu 29 września 2006 r.

 

 Antoni Baron - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Pracuje w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym METALPLAST
W Tarnowskich Górach sp. z o.o. od 25 lat. Jest brygadzistą na wydziale tworzyw sztucznych.

 Mieczysław  Bielecki - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Pracuje na stanowisku brygadzisty w Przedsiębiorstwie Budowlano Inżynieryjnym TELBUD, od 18 lat związany z budownictwem.

Henryk  Cieplok  - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Pracuje w PPHU DOMEX Edmund Zapalski, w budownictwie od 48 lat.

 Krystian  Czypek - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Zatrudniony w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji od 27 lat. Obecnie jest kierownikiem Oddziału Eksploatacji Sieci. Jest sprawnym organizatorem. Aktywnie udziela się społecznie.

 Tadeusz  Jekel - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Pracuje jako brygadzista robót wykończeniowych w PPHU DOMEX Edmund Zapalski. Pan Tadeusz Jekel to murarz z40 letnim stażem pracy w budownictwie.

Michał  Lechowicz  - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Pracuje w PPHU DOMEX Edmund Zapalski jako brygadzista robót murarsko-tynkarskich. 39 lat pracy w budownictwie.

 Janusz  Michułka - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach na stanowisku Kierownika Oddziału Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej w Łaziskach Górnych. W budownictwie 29 lat.

Anna  Morończyk - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Od 30 lat pracuje w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Obecnie jako Kierownik Oddziału Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Brzeszczach i Czechowicach Dziedzicach.

 Dariusz Piwowar - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Jest Dyrektorem w PPHU DOMEX Edmund Zapalski. Od 22 lat w budownictwie.

 Lech Rynecki - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Pracuje w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego TELBUD jako Brygadzista. Jego staż pracy w budownictwie to 32 lata.

Marek  Sowiński  - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego TELBUD na stanowisku brygadzisty. 15 lat pracy w budownictwie.

 Zbigniew  Urbański - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Posiada 31 letni staż pracy w budownictwie, obecnie na stanowisku Dyrektora w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego TELBUD.

 Andrzej Wojs - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Jest Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie. Od 42 lat w budownictwie.

Wilhelm  Żołneczko - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Kierownik Budowy w PPHU DOMEX Edmund Zapalski. 38 lat przepracował w budownictwie.

 

Odznaczenia 2007 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...


 

 Lista osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi
na X Gali Budownictwa 17 listopada 2007 r.

Marek Ślipek - Brązowy Krzyż Zasługi

Pan  Marek Ślipek zatrudniony w sektorze budownictwie od 1973r. na stanowiskach kierowniczych. Swoją karierę zawodową rozpoczynał od majstra, aby obecnie pełnić funkcję kierownika budowy. Jest autorem rozwiązania polegającego na zmianie technologii odprowadzania wód przemysłowych wraz ze zmianą jej trasy przebiegu z obiektu regeneracji za co został wyróżniony nagrodą resortową. Inny wniosek zgłoszony przez Pana Marka Ślipka polegał na wykorzystaniu przy budowie kopalnianych wież szybowych tzw. metody ślizgowej. Dzięki tej metodzie uzyskano poprawę jakości robót, przyspieszenie procesu budowlanego oraz oszczędności w trakcie realizacji procesu budowlanego. Dzięki  twórczemu podejściu do pracy Pan Marek Ślipek zainicjował wdrożenie nowych technologii w procesy budowlane przy zastosowaniu nowych urządzeń do montażu instalacji z żeliwa steroidalnego oraz wprowadzenie nowych elementów umożliwiających łatwiejszą obsługę urządzeń redukcyjnych wodociągowych.

______________________________________________________________________

_______________________________________________

 

Lista osób uhonorowanych odznaczeniami wojewódzkimi
na X Gali Budownictwa 17 listopada 2007 r.

Jan Ślusarek - Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

 • Dziekan wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
 • Ekspert w komisji budownictwa przy Radzie Miasta Żory (koniec lat 80. ub. w.),
 • Pomoc w tworzeniu OŚRODKA HIPOTERAPII DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Rybniku Niedobczycach,
 • Długoletnia działalność W POLSKIM ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA (od 1975),
 • Członek International Association for Bridge and  Structural Engineering od  1998 (Szwajcaria)
 • Prace konsultacyjno-badawcze przy rehabilitacji obiektów sakralnych w Piekarach Śląskich (koniec lat 90. ub. w.), 
 • Członek Komitetu Nauki PZITB od 2001,
 • Prace konsultacyjno-badawcze przy odbudowie i adaptacji ZESPOŁU KLASZTORNO-PAŁACOWEGO w Rudach (2000-2002),
 • Prace konsultacjno-badawcze przy ratowaniu zabytkowego obiektu sakralnego w Gliwicach-Ostropie (2002-2007)
 • Członek Zarządu  Komisji Inżynierii Budowlanej POLSKIEJ AKADEMII NAUK o. Katowice od  2002,
 • Przewodniczący KOMITETU EKOLOGII ZG PZITB od 2004
 • 24.09.1996 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej powołuje kandydata w skład WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA – organu opiniodawczo-doradczego WOJEWODY KATOWICKIEGO.

Bogusław Puchalik - Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Prezes Firmy budowlanej BP, jest osobą niezwykle zaangażowaną w życie społwczno-kulturalne, a przez mieszkańców darzony zaufaniem i szacunkiem. Chętnie włącza się w organizacje imprez kulturalnych filii Domu Kultury i wspiera je finansowo. Jest też jednym z inicjatorów organizacji Ekumenicznych Akcji Honorowego Krwiodawstwa w dzielnicy Stare Bielsko. Pan Bogusław Puchalik już drugą kadencję pełni funkcję Wiceprezesa Rady Osiedla Stare Bielsko, jest też członkiem Rady Parafialnej, gdzie służy swym doświadczeniem budowlanym przy licznych remontach Kościoła w Starym Bielsku, który jest najcenniejszym zabytkiem miasta wpisanym do Rejestru Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Ireneusz Maszczyk - Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Prezes Zarządu Spółki „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach od chwili jej powstania w roku 1993. Zorganizowana i kierowana przez Niego Spółka realizuje kluczowe dla regionu przedsięwzięcie komunikacyjne, jakim jest Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice. Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni niewątpliwie Pan Ireneusz Maszczyk, którego umiejętności, wysiłek, wytrwałość i konsekwencja, a także cechy  charakteru w bardzo istotny sposób zadecydowały o powodzeniu przedsięwzięcia, którego znaczenie dla Województwa Śląskiego nie sposób przecenić.

Leon Ucka - Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Posiada bardzo rozległą znajomość zagadnień z zakresu budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego oraz koordynacji robót budowlano montażowych w systemie generalnego wykonawstwa. Wieloletnie  kierowanie zarządem Spółki K.P.B.P. BUDUS S.A. dowodzi posiadania bardzo dobrej wiedzy praktycznej z zakresu organizacji i działania wolnego rynku nie tylko budowlanego. Oprócz  rozwiązań czysto technicznych na uznanie zasługuje prowadzenie przez kandydata aktywnej polityki  kształcenia i zatrudnienia w szerokiej  skali pracowników młodocianych zatrudnianych w celu nauki zawodu przy współpracy z okolicznymi szkołami publicznymi oraz aktywizację i szkolenie bezrobotnych we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy woj. śląskiego co bezpośrednio przyczyniło się do zmniejszenia stopy bezrobocia na terenie działania Spółki.

Jerzy Beck - Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Pan Jerzy Beck po ukończeniu w 1956 roku Technikum Budowlanego w Bytomiu całe swoje życie przepracował i pracuje na największych budowach Śląska i poza nim zawsze w charakterze pracownika produkcji na stanowiskach od mistrza budowy do Naczelnego Inżyniera i Dyrektora przedsiębiorstwa. Realizuje roboty inżynieryjne na budowach niemal całego Śląska i Zagłębia. Szczególnie wymienić należy budowę Autostrady A-4, Średnicowej, Lotniska w Pyrzowicach, urbanizacja terenów w Katowicach, Siemianowicach, Mysłowicach, Bielsku-Białej. Dzięki swoim umiejętnościom zawodowym wyszkolił dziesiątki dobrych fachowców w dziedzinie budownictwa inżynieryjnego.

Ryszard Depczyński - Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

W 1989r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego „Telbud” Katowice w charakterze Dyrektora, później V-ce Prezesa a od 2006r. Prezesa Firmy. Jako członek ścisłego kierownictwa uczestniczył w realizacji setek ważnych dla społeczeństwa śląskiego budów. W trakcie prowadzenia w/w prac był pomysłodawcą wielu wniosków racjonalizatorskich, które przyśpieszyły realizację zadań, wprowadzały nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, które pozwoliły osiągnąć duże korzyści finansowe. Należy do znanych społeczników w dzielnicy Podlesie, jest Członkiem Rady Osiedla, współuczestniczy w realizacji wszystkich przedsięwzięć w tym terenie.

Eugeniusz Moś - Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Jako Prezydent Świętochłowic był pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, doprowadził do powstania Śląskiego Parku Przemysłowego (wraz z Rudą Śląską w 2004r.). Przyczynił się - wraz z prezydentem Chorzowa - do powstania kompleksowego projektu rozwiązania problemów gospodarki ściekami w oczyszczalni ,,Klimzowiec’’. Zainicjował odrestaurowania centrum Świętochłowic, wsparł inicjatywę powstanie w Świętochłowicach honorowego konsulatu Królestwa Belgii - na Polskę południową, utworzył Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.

Wojtaszek - Srebrna Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Pracował na wielu budowach na terenie województwa śląskiego wymienionych budowach jako brygadzista angażując się jednocześnie w szkolenie nowych pracowników do wykonania obowiązków w pracy. Wzorowy, samodzielnie kierujący brygadami pracownik. Realizowane przez niego budowy wykonywane są bezusterkowo. Swoją postawą i zaangażowaniem stanowi wzór dla innych pracowników.

Bogusław Hanzlik - Srebrna Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Prezes firmy ,,Hadex’’, która w 1986 roku rozpocząła działalność handlowo-usługową w branży budowlanej. W ramach realizacji staży uczniowskich „IKAR 2007’’, umożliwia młodzieży zapoznanie się z pracą w firmie a tym samym ułatwia start w życie zawodowe. Obok stażów umożliwia również odbycie praktyki zawodowej. Współpracuje od wielu lat z Technikum Budowlanym z Żorach. W ubiegłym roku firma zatrudniała również osoby skazane z Zakładu Karnego w Szerokiej, w ramach resocjalizacji, którzy pomagali przy pracach budowlanych. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia a także duży nacisk na wykształcenie pozwala wielu pracownikom na zdobycie wyższego wykształcenia.

Ireneusz Juźwiak - Srebrna Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Szczególne zasługi pana Ireneusza Jóźwiaka polegają na Wieloletniej pracy na rzecz środowiska budowlanego w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – PZITB jako członek prezydium Zarądu Głównego oraz jako przewodniczący Oddziału PZITB w Gliwicach. Jest uznanym organizatorem seminariów i konferencji. Jest postrzegany w kraju, a szczególnie na terenie Śląska jako wiodący animator społecznych działań programowych PZITB. Powyższe funkcje umożliwiły społeczne działania m.in. na rzecz pomocy wejścia w życie zawodowe absolwentów szkół średnich, uczelni wyższych i organizacji oraz prowadzenia szkoleń specjalistycznych, publikowanie i redagowanie wydawnictw naukowo-technicznych oraz skupiania firm budowlanych w celu pozyskania środków finansowych.

Andrzej Wojs - Srebrna Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego w Chorzowie. W szkole pełni funkcję nauczyciela, gospodarza, menażera i organizatora procesu dydaktyczno- wychowawczego. Jako pedagog dba by realizowano nadrzędne zadania szkoły czyli umożliwienie uczniom celowej nauki – teoretycznej i praktycznej. Wypracował normy szkolnej kultury. Talent  organizatorski i łatwość kontaktowania się umożliwiają dyrektorowi szkoły doskonałą rolę menadżera. Ponadto, dzięki współpracy mgr inż. Andrzeja Wojsa z różnymi firmami budowlanymi, młodzież ma zapewnioną ciągłość praktyk zawodowych w ponad   200-tu  zakładach na terenie miasta. Wieloraki  system produkcyjny tych zakładów zapewnia różnorodność rodzajów wykonanych prac, co jest istotne dla prawidłowego kształcenia uczniów.

Józef Kuklok-Opolski - Srebrna Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Arch. Józef Kuklok-Opolski to współwłaściciel jednego z najdynamiczniej rozwijającego się biura projektowego w regionie o 20 letniej tradycji.. Przyczynia się to nie tylko do budowy pozytywnego wizerunku polskiego przedsiębiorcy budowlanego wśród firm europejskich, ale także umożliwia systematyczny rozwój biura, które obecnie zatrudnia już prawie 50 osób. Ponadto Józef Kuklok-Opolski bardzo aktywnie uczestniczy w budowlanym i społecznym życiu regionu śląskiego zarówno prywatnie, jak i poprzez działalność projektową i wykonawczą swojej firmy. Wszystkie sukcesy, jakie Józef Kuklok-Opolski osiągnął w ciągu 29 lat swojej pracy zawodowej to owoc nie tylko niebywałej konsekwencji, twardości charakteru i trafności wyborów, ale także niespotykanej wrażliwości na ludzi ich problemy.

______________________________________________________________________

_______________________________________________

 

 Lista osób uhonorowanych odznaczeniami resortowymi
podczas Dnia Budowlańca w dniu 28 września 2007 r.

Krzystof Pięknik - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Swoje umiejętności potrafi doskonale wykorzystać w trakcie pojawiających się problemów przy robotach budowlanych. Chętnie służy radą i pomocą w nauce sztuki budowlanej nowoprzyjętym pracownikom. Nie ustaje w podnoszeniu swojej wiedzy zawodowej. Dba o przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska na nadzorowanych budowach. W całym okresie swojego zatrudnienia dał się poznać jako dobry fachowiec i organizator. Rzetelnie i sumiennie wykonuje powierzone zadania, a wszelkie decyzje podejmuje z dużą rozwagą.  Powierzone budowy prowadzone są na wysokim poziomie pod względem jakościowym oraz terminowym.

Zygmunt Bąk - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Posiada  bardzo duże doświadczenie zawodowe. W okresie swojej pracy zawodowej prowadził kilkadziesiąt budów w kraju i za granicą z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i ochrony środowiska. Powierzonymi budowami kierował z dużym poświęceniem , o czym świadczą wydane dla przedsiębiorstwa referencje, promujące je do rangi bardzo dobrych. Dzięki jego zaangażowaniu powstało kilkadziesiąt kilometrów sieci wodno -kanalizacyjnych w miastach tj. Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin, Jaworzno, Sławków. Prowadził również roboty z branży instalacyjnej tj. ciepłociągi, gazociągi, wentylacje, wykonywał także prace związane z mikro- i makroniwelacją terenu. Wiele czasu poświęcił na zdobywanie wiedzy z zakresu technologii przyjaznych dla ochrony środowiska. Od 2001 r. Delegat Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach na okręg Sosnowca.

Jan Wiejaczka - Odznaka Za Zasługi Dla Budownictwa

Jan Wiejaczka jest bardzo dobrym fachowcem o wieloletnim stażu zawodowym w branży  budowlanej. Aktywnie wspiera inicjatywy w zakresie podnoszenia wiedzy zarówno swojej  jak i współpracowników. Organizuje szkolenia na temat poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego wiedza zawodowa wychodzi ponad przeciętność co znajduje odzwierciedlenie w wielu pomysłach racjonalizatorskich. Niektóre wnioski racjonalizatorskie autorstwa Pana Jana Wiejaczka mają wymierne odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy oraz przyczyniają się do jej rozwoju. Jest propagatorem wdrażania nowatorskich rozwiązań wykonania robót w dziedzinie zabezpieczeń i naprawy konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych. Z powodzeniem wprowadza w życie nowatorskie rozwiązania.

 

Odznaczenia 2008 pokaż/ukryj szczegółowe informacje...

Lista osób uhonorowanych odznaczeniami wojewódzkimi
na XI Gali Budownictwa 29 listopada 2008r.

 

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. - Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego Dla Zbiorowości

Spółka pod nazwą „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach („DTŚ” S.A.) została powołana do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Gliwice (DTŚ). Jest podstawową osią komunikacji drogowej na kierunku wschód zachód w konurbacji górnośląskiej, obsługującą główne potoki ruchu samochodowego na tym kierunku w miastach centralnej części konurbacji, zamieszkałych przez ponad dwa miliony mieszkańców. Budowa DTŚ w terenie silnie zurbanizowanym i zainwestowanym prowadzona jest sprawnie, w sposób minimalizujący nieuniknione utrudnienia w czasie budowy i z poszanowaniem praw osób trzecich. Budowa DTŚ przyczyniła się do poprawy stanu środowiska, stworzyła warunki do uporządkowania ruchu w obszarach śródmiejskich i umożliwiła aktywizację gospodarczą terenów wzdłuż trasy.

P.B.I. Telbud sp. z o.o.- Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego Dla Zbiorowości
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ,,Telbud’’ sp. z o.o. podjęło swoją działalność gospodarczą w dniu 20 grudnia 1988r. W roku bieżącym obchodzić będzie swoje 20-lecie. W trakcie swojego istnienia realizowało swoje zadania na terenie województwa śląskiego. Uczestnictwo w realizacji tak znaczących dla województwa obiektów jak: ujęcie wody w Świętochłowicach, rozbudowa Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach, czy też Lotniska w Pyrzowicach. Swój udział ,,Telbud’’ posiadał także w realizacji modernizacji Stadionu Śląskiego czy też browaru w Tychach oraz budowę centrum handlowego Geant i obiektu Kaufland w Piekarach Śląskich. Jako podwykonawca ,,Telbud’’ realizował także obiekty związane z budową autostrady A-4 na odcinku Katowice-Ruda Śląska-Wirek. Przedsiębiorstwo ,,Telbud’’ jest długoletnim członkiem Izby Budownictwa.
AB-Projekt sp. z o.o.- Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego Dla Zbiorowości
Architektoniczne Biuro Projektów  „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. to firma z 20-letnim doświadczeniem, która od lat umacnia swoją pozycję na rynku budowlanym, na początku jako projektant, obecnie także jako Generalny Realizator Inwestycji. Spółka „AB-PROJEKT” to firma, która realizuje głównie duże przedsięwzięcia z zakresu obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych, zarówno na zlecenie inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Obecnie biuro zatrudnia blisko 50 osób, głównie mieszkańców województwa śląskiego, architektów, konstruktorów, specjalistów z zakresu sieci  i instalacji, inspektorów nadzoru, tłumaczy, koordynatorów projektów. Skład kadry wynika z ciągle rozszerzającego się zakresu działania, który obecnie obejmuje już nie tylko tworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, ale także inwestorstwo zastępcze, a od kilu lat prowadzenie prac budowlanych w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji.          

Wadrox S.A.- Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego Dla Zbiorowości
WADROX S.A. działa na rynku budowy dróg w nowej formie prawnej od 12 lat  jako sukcesor drogowej firmy państwowej od 55 lat  wnosząc do rozwoju drogownictwa wszystko to co wytworzyć może zespół wykwalifikowanych, doświadczonych i wytrwałych osób. Firma zatrudniała i przygotowała do zawodu wiele osób, które dzięki swoim zdolnościom podjęły  się  działań na wielu polach by budować drogi służące innym, wprowadzać nowoczesne technologie, wprowadzać nowoczesne maszyny. Wszystko to na bazie wspólnie wypracowanego kapitału. Wyłącznie polskiego. Dzięki codziennej, dobrze wykonywanej pracy z roku na rok powiększamy dziedziny działalności i wielkości zadań . W swojej krótkiej  historii firma  nie zawahała się w trudnych okresach wpłynąć na rynek robót zachodniej Europy, by wzmocnić swoją pozycje w kraju .Teraz stanowi solidną bazę dla ludzi pracujących dla drogownictwa i dla siebie.

Eltrans sp. z o.o.- Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego Dla Zbiorowości
ELTRANS Sp. z o.o. jest  firmą posiadającą znaczące doświadczenie, wynikające z 15-letniej działalności na rynku. W obecnej formie organizacyjnej Spółka rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2002 roku i jest kontynuatorką  zapoczątkowanej w 1992 roku przez Przedsiębiorstwo Handlowe ELTRANS S.C. działalności handlowej. Spółka jest firmą nieustannie rozwijającą się, która wykorzystując posiadane zasoby ludzie i niezbędne zaplecze techniczne, stara się wzbogacać gamę oferowanych wyrobów oraz świadczonych przez nią usług przy jednoczesnym podnoszeniu ich jakości. W 2002 roku wprowadziła i nadal stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W perspektywie niedalekiej przyszłości nakreśla sobie nowe kierunki działań, polegające na dostarczaniu nowoczesnych, przyjaznych środowisku, kompleksowych rozwiązań technicznych.

Budoserwis Z.U.H. sp. z o.o.- Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego Dla Zbiorowości
Firma ,,BUDOSERWIS’’ powstała w 1994r. jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Założycielem był Stanisław Tadla, który obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Firma wnosi znaczący wkład  w rozwój województwa śląskiego. Poprzez swoją działalność społeczną, inwestycyjną i rozwojową odgrywa ważną rolę na rynku lokalnym, a także ogólnopolskim. Działalność firmy obejmuje usługi konsultingowe, ekspertyzy i usługi gospodarcze. Ponadto ,,BUDOSERWIS’’ zajmuje się obrotem nieruchomościami, szkleniami, pozyskiwaniem i obsługą Unijnych i Krajowych Funduszy Pomocowych, wdraża systemy jakości, a także zajmuje się pracami remontowo-montażowymi i budowlanymi. Na przełomie kilkunastu lat ,,BUDOSERWIS’’ stworzył zgrany, wykwalifikowany zespół, dając zatrudnienie wielu osobom, przyczyniając się przy tym do zmniejszenia bezrobocia w województwie śląskim.
Budosprzęt sp. z o.o.- Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego Dla Zbiorowości
Firma była  wielokrotnie wyróżniona za kompleksową ofertę, promocję i wdrażanie nowoczesnych systemów oprzyrządowania i mechanice i prac budowlanych. Początkowo działalność opierała się na przyjęciu od czołowych europejskich dostawców sprzętu budowlanego przedstawicielstwa na terenie Polski a od 1988r. Specjalizuje się w zakresie dostawy i dzierżawy sprzętu budowlanego w szczególności deskowań ściennych i stropowych, sklejki szalunkowej, rusztowań podporowych, obudów wykopów, żurawi budowlanych, kontenerowych zapleczy budowy, deskowań dla obiektów nietypowych, akcesoria do robót żelbetowych, pomostów roboczych, wind budowlanych, giętek i przecinarek do prętów zbrojeniowych i innych. Świadczy usługi w zakresie montażu i dostawy elementów dylatacji, rusztowań, naprawy uszkodzonych konstrukcji murowanych i sklepień, montażu, demontażu i konserwacji żurawi budowlanych dolno i górno obrotowych, montażu wind i pomostów roboczych.

 ______________________________________________________________________

_______________________________________________